Wypełnianie dokumentuPrawo upadłościowe i upadłość konsumencka

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i upadłości konsumenckiej. Oferujemy procesjonalną pomoc zarówno konsumentom zagrożonym upadłością, jak i będącym w trakcie postępowań. Pomagamy również syndykom, czyli osobom obejmującym majątek firmy lub osobom prywatnym postawionym w stan upadłości. Zajmujemy się bieżącą obsługą prowadzonych postępowań oraz udzielamy pomocy prawnej i księgowo-kadrowej.

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wstrzymać windykację i postępowania egzekucyjne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób zadłużonych bez możliwości spłacenia długu w całości.

Pierwszym i najważniejszym etapem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosownego wniosku do sądu. Sporządzenie tego pisma, warto powierzyć zaufanej kancelarii prawnej oraz zdecydować się na reprezentację przed sądem. Upadłość konsumencka nie zawsze oznacza całkowite umorzenie długów. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Sąd podejmuje decyzję o
tym, czy długi i jaka ich część zostanie umorzona. Sąd może umorzyć w całości zobowiązania. Jednak najczęściej konieczna jest spłata części zobowiązań. Wysokość spłaty, którą sąd pozostawi po stronie dłużnika, zostaje określona w planie spłat uwzględniającym możliwości płatnicze zobowiązanego.

Proces ogłaszania upadłości nie ma określonego czasu trwania. Czasem orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości wydawane jest w ciągu trzech tygodni, a czasem może trwać nawet do trzech miesięcy. Należy mieć na uwadze, że jest to skomplikowany i żmudny proces, dlatego warto wybrać doświadczonego radcę prawnego, a znajdą go Państwo w naszej kancelarii.