Kobieta podpisująca dokumentPrawo restrukturyzacyjne

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym. Służymy pomocą zarówno firmom jak i doradcom restrukturyzacyjnym. Pełnimy różne funkcje w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania. W swojej pracy dążymy do sprawnego przebiegu procesu i najkorzystniejsze wyprowadzenie przedsiębiorstwa z kryzysu. Dbamy o zabezpieczenie wszystkich aspektów restrukturyzacji. Posiadamy niezbędną wiedzę ekonomiczną i prawną, a także doskonałe umiejętności mediacyjne.

 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu ma charakter pozasądowy. Dłużnik ma obowiązek zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy. Postępowanie to polega na samodzielnym przygotowaniu propozycji układowych i przedstawianiu ich wierzycielom. Oni decydują o wyborze układu, jaki będzie zawarty.

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe są do siebie zbliżone. Jedynym aspektem odróżniającym te dwie formy jest prostota i szybkość postępowania. W obydwu przypadkach to nie dłużnik, lecz sąd wyznacza nadzorcę sądowego. Do jego zadań należy kontrola czynności wykonywanych przez dłużnika. Nadzoruje on przygotowane propozycje układowe i sporządza plan restrukturyzacyjny.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne umożliwia przeprowadzenie czynności prawnych, których celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań. W tym przypadku dłużnik zostaje pozbawiony możliwości zarządzania swoją firmą. Sąd wyznacza zarządcę sprawującego nadzór nad majątkiem. Jest to najbardziej rygorystyczna procedura postępowania.