Uścisk dłoniReprezentacja przed urzędami i instytucjami

Oferujemy profesjonalną i kompleksową reprezentację Państwa przed urzędami i instytucjami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i bogatą wiedzę. Znajomość wszystkich procedur administracyjnych pozwala nam reprezentować Państwa z zachowaniem najwyższych standardów. Naszym zadaniem jest m.in. opiniowanie prawne oraz składanie środków odwoławczych, takich jak skarg czy zażaleń. Reprezentujemy również naszych klientów w procesach o wydanie zezwolenia lub koncesji. Powierzone nam zadania realizujemy z zaangażowaniem i rzetelnością. Każdorazowo staramy się uzyskać najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta. Czuwamy nad prawidłowym przygotowaniem do postępowania oraz jego przebiegiem. Służymy profesjonalnym doradztwem na każdym etapie współpracy.

 

Przed jakimi urzędami i instytucjami reprezentujemy naszych klientów?

W ramach świadczonych przez nas usług z zakresu obsługi prawnej oferujemy Państwu reprezentację w postępowaniach odbywających się między innymi przed:

  • urzędami skarbowymi,
  • organami administracji samorządowej,
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym.