Kobieta podpisująca dokumentPrawo cywilne i spory sądowe

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego oraz rozwiązywaniu sporów sądowych. Udzielamy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Zajmujemy się sprawami związanymi z nieruchomościami oraz umowami cywilnoprawnymi. Służymy profesjonalnym doradztwem prawnym.

Podczas sporów sądowych przygotowujemy koncepcję prowadzenia sporu oraz sporządzamy wszelkie pisma procesowe w tym wnioski, pozwy, apelacje, zażalenia czy skargi. Stale analizujemy przebieg postępowania i wprowadzamy potrzebne zmiany do uzyskania założonego celu. Podejmiemy się reprezentacji klientów w ramach wszystkich typów postępowań przed sądami wysokiego szczebla.

 

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne stanowi jedną z podstawowych gałęzi prawa. Jego źródłem jest Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje wiele aspektów cywilnoprawnych. W jego skład wliczamy prawo rzeczowe, spadkowe, zobowiązań oraz prawo własności intelektualnej.

Prawo cywilne określa zasady zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów pomiędzy podmiotami. Reguluje również sposoby wykonywania danych umów oraz kształtuje prawa i obowiązki stron. Na zasadzie prawa cywilnego wskazane są w umowach wszelkie konsekwencje nieprzestrzegania ustalanych zasad. Określa ono również regulacje w zakresie wymiany dóbr i świadczenia usług.

Do najczęściej zawieranych umów należą między innymi:

  • umowy kupna i sprzedaży,
  • umowy pożyczki,
  • umowy spedycji i przewozu,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • umowy najmu,
  • umowy o świadczenie usług,
  • umowy darowizny,
  • umowy dzierżawy.