Przeglądanie dokumentówOdszkodowania

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w przy dochodzeniu odszkodowania. Specjalizujemy się w prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielem oraz postępowań sądowych. Samodzielne ubieganie się o uzyskanie odszkodowania może skutkować wypłatą nieadekwatnej kwoty rekompensaty w porównaniu do poniesionych szkód. Nasi specjaliści każdorazowo starają się uzyskać najkorzystniejsze świadczenia dla osób poszkodowanych.

 

Jakie rodzaje odszkodowań pomagamy uzyskać?

  • Odszkodowania po wypadku komunikacyjnym – świadczenia przyznawane za wyrządzenie szkody majątkowej lub niemajątkowej w wyniku wypadku drogowego oraz kolizji.
  • Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – stanowią rekompensatę za uszkodzenie ciała lub spowodowanie zaburzeń psychicznych wskutek wypadku. Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie orzeczenia potwierdzającego trwały uszczerbek na zdrowiu.
  • Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej – jednorazowe rekompensaty finansowe, których celem jest wyrównanie strat majątkowych powstałych w wyniku utraty danej osoby.
  • Odszkodowania za szkody na pojeździe – można ubiegać się o nie w momencie uszkodzenia pojazdu wskutek wypadku niepowstałego z winy poszkodowanego.
  • Odszkodowania za wypadek w pracy – wypłacane są w momencie zajścia zdarzenia mającego miejsce na terenie zakładu pracy i powodującego uszczerbek na zdrowiu pracownika.
  • Odszkodowania za wypadek w rolnictwie – są to świadczenia przyznawane rolnikom za szkody powstałe podczas wykonywania prac rolnych.
  • Odszkodowania za błędy medyczne – w momencie popełnienia udowodnionego błędu medycznego, wskutek którego doszło do uszkodzenia ciała, zakażenia lub śmierci poszkodowany lub jego bliscy mogą ubiegać się o wypłatę rekompensaty.